Kinderen

Kinderen kunnen voor verschillende redenen doorverwezen worden voor logopedische hulp. Zo kan het communiceren minder vlot verlopen door problemen met taal en/of spraak. Daarnaast kunnen moeilijkheden tijdens het leren voorkomen, waardoor het volgen van lessen moelijker wordt.


Taal- en spraakmoeilijkheden

Kinderen ontwikkelen zich in een snel tempo. Taal en communicatie spelen een centrale, cruciale rol in deze ontwikkeling. Toch kunnen sommige kinderen moeite hebben met het begrijpen of uiten van hun gedachten en gevoelens, of ze kunnen struikelen over spraakklanken en articulatie. Dit is waar taal- en spraaktherapie een verschil kan maken. Logopedisten zijn getraind om deze uitdagingen aan te gaan en kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun communicatieve vaardigheden.


Leermoeilijkheden (lezen, spellen en rekenen)

Leren is een reis vol ontdekkingen en groei, maar sommige kinderen hebben het moeilijk met schoolse vaardigheden, waaronder: lezen, spellen en/of rekenen. Dit kan gaan over problemen bij het automatiseren maar ook over het aanleren van vaardigheden en technieken.
Aanvankelijk spreken we over leermoeilijkheden. Via therapie gaan we terug naar de basis zodat we hierop kunnen verder bouwen. Blijven de problemen hardnekkig aanwezig, dan is er sprake van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie). Er is sprake van een normale intelligentie maar de problemen met lezen, schrijven en/of rekenen blijven hardnekkig bestaan. Compenserende maatregelen kunnen dan nodig zijn.  


Logopedische therapie bij kinderen kan van onschatbare waarde zijn voor hun verdere ontwikkeling en welzijn.