Volwassenen

Logopedische therapie voor volwassenen richt zich op verschillende aspecten die de kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden. Zo kunnen wij helpen om communicatie te verbeteren bij verschillende doelgroepen en de inname van voeding en drank te bevorderen.   


Afasie

Goede communicatie is voor ons allemaal van onschatbare waarde. Het stelt ons in staat om onze gedachten, gevoelens en behoeften met anderen te delen. Communicatie is van onschatbare waarde om sociaal actief te blijven en deel te nemen aan de maatschappij. Afasie kan het begrijpen, spreken, lezen en schrijven bemoeilijken. Hierdoor kan afasie deze essentiële vaardigheid verstoren. Het kan bijvoorbeeld optreden na een hersenletsel of neurodegeneratieve ziekte. Als logopedist zetten we in op het bevorderen van taal en het verbeteren van de communicatie tussen cliënt en omgeving.


Dysartrie

Spreken is een van de meest fundamentele manieren waarop we onszelf uitdrukken en verbinden met anderen. Mensen met dysartrie hebben het net hier moeilijk mee. Dysartrie kan optreden als gevolg van verschillende oorzaken, zoals: een hersenletsel, neurologische aandoeningen, neuromusculaire aandoeningen en andere. Het kan leiden tot problemen bij het duidelijk uitspreken van woorden, zinnen en teksten.
Als logopedist hel
pen we de spraakverstaanbaarheid te verbeteren zodat gedachten en ideeën duidelijk overgebracht kunnen worden naar anderen. 


Spraakapraxie

Spraakapraxie is een neurologische aandoening waarbij de articulatorische programmering van de spraak gestoord is (Darley, 1968; Ziegler, 2008). Hierdoor kan het moeilijk zijn om de juiste klanken en woorden te produceren. Ook spraakapraxie kan voorkomen na een hersenletsel of degeneratieve aandoening. Als logopedist proberen we klanken, woorden en zinnen vloeiender uit te laten spreken. Ook zal de logopedist adviezen geven aan mensen in de omgeving om de communicatie te verbeteren. 

Darley, F.L. 1968 Apraxia of speech: 107 years of terminological confusion. American Speech & Hearing Association Convention, Denver, CO.
Ziegler, W. (2008). Apraxia of Speech. In: M.J. Aminoff, F. Boller, D.F. Swaab, G. Goldenberg & G.L. Miller (Eds.), Handbook of Clinical Neurology, vol.88. Neuropsychologocial an Behavioral Neurology, pp. 269-285. Elsevier.


Dysfagie of slikmoeilijkheden

Slikken wordt als een vanzelfsprekende handeling beschouwd. Bij mensen met dysfagie is dit net niet het geval. Het doorslikken van eten en drinken kan moeilijk verlopen, waardoor de inname van vocht en calorieën beperkt worden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder: een hersenletsel, een neurodegeneratieve aandoening, een neuromusculaire aandoening, radiotherapie en andere. We trachten het slikken te verbeteren aan de hand van verschillende spierversterkende oefeningen en compensatietechnieken.


Kortom, logopedische therapie voor volwassenen kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de levenskwaliteit. Het stelt volwassenen in staat om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan de samenleving.